Buy / Sell / Rent / Lease Industrial Sheds

For Industrial sheds

 

MSME COUNCIL is bringing together the buyers and sellers, lessors, and lessee of Industrial sheds & Lands for its members with service charges as a donation to MSME COUNCIL.

  • Sellers or Buyers have to pay 0.5 % of the deal.
  • lessor or lessee has to pay one month rent as service charges to MSME COUNCIL
  • Members to avail of this service please register with Rs 500 Registration fee.

 

ಕೈಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿವೇಶನ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಡುಗಳು

 

ಕೈಗಾರಿಕಾ ನಿವೇಶನ , ಶೆಡ್ಡು ಗಳ ಖರೀದಿ ,ಮಾರಾಟ ಹಾಗೂ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವವರ ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವವರ ಆನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿ .

  • ಆಸಕ್ತ ಮಾರಾಟ ಗಾರರು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವವರು , ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವವರು ಅಥವಾ ಪಡೆಯುವವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಬೇಕು .
  • ಮಾರಾಟ – ಖರೀದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಶಸ್ವಿ ಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಖರೀದಿದಾರರು ವಹಿವಾಟು ಮೌಲ್ಯದ  0.5% ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಎಂ ಎಸ್ ಎಂ ಇ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು .
  • ಬಾಡಿಗೆಗೆ ನೀಡುವವರು ಮತ್ತು ಪಡೆಯುವವರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಯನ್ನು ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
  • ಆಸಕ್ತರು 500 ರೂ ನೊಂದಾಣಿ ಶುಲ್ಕದೊಂದಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡುವುದು. 

Please submit your request from below form

Bank Details Of MSME Council For Payment ​

Bank Name: Canara Bank 

Branch : SME Branch Metagalli Mysuru 570016

IFSC Code : CNRB0002510

Account Number : 2510101000861

Whatsapp Us